Partneři JuniorFEL a [JuniorFEL2]

V roce 2019 nás podpořili

O projektu JuniorFEL a [JuniorFEL2]

V posledním srpnovém týdnu je pro vás připraveno 5 dní plných nových a zajímavých zkušeností na Fakultě elektrotechnické ZČU.
Letní univerzita je určena pro žáky druhého stupně ZŠ, nižšího gymnázia u víceletých gymnázií, pro studenty gymnázií a SŠ netechnického směru. Osloví všechny zájemce o elektro(techniku) a elektroniku.

JuniorFEL se zaměřuje na "začátečníky" v oblasti elektrotechniky, kteří chtějí učinit první kroky v poznávání elektřiny a jejích projevů v mnoha podobách. Pro účast postačuje schopnost soustředění a práce na zadaném úkolu, základní ovládání počítače. Výhodou je zájem o techniku, zvídavost a hravost.

Od roku 2017 nabízíme zkušenějším žákům a studentům speciální samostatný program [JuniorFEL2]. V něm je možné prohloubit zkušenosti získané v různých kroužcích, na technických akcích či předchozích ročnících JuniorFEL. Pro porozumění a orientaci v problematice je vhodné mít osvojené základy fyziky, zejména v oblasti elektrických jevů, umět logicky myslet a algoritmizovat.

Pro rodiče

 • Přihlášení a platba

  Závazná přihláška je dostupná v elektronické formě.

  Poplatek za účast je 700 Kč se splatností uvedené v zaslaném potvrzení účasti.

 • Bezpečnost

  Učastníci jsou po dobu akce v prostorách ZČU pojištěni.

  Doba dozoru je rozšířena o 15 minut před a po konání (předání a převzetí dětí rodiči).

 • Upozornění

  Přítomnost rodičů je vítána na poslední den – slavnostní ceremoniál.

  Odesláním přihlášky nevzniká právní nárok na účast. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru účastníků.

Přihlašování na JuniorFEL a [JuniorFEL2]

Závazná přihláška je dostupná v elektronické formě

Fotogalerie