Partneři JuniorFEL a [JuniorFEL2]

V roce 2019 nás podporují

O projektu JuniorFEL a [JuniorFEL2]

V posledním srpnovém týdnu je pro vás připraveno 5 dní plných nových a zajímavých zkušeností na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni. Letní univerzita JuniorFEL je určena pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku.

Od roku 2017 se také mohou hlásit studenti netechnických středních škol (ve věku 16 - 19 let) pro které je připraven speciální samostatný program [JuniorFEL2].

Pro rodiče

 • Přihlášení a platba

  Závazná přihláška je dostupná v elektronické formě.

  Poplatek za účast je 500 Kč se splatností uvedené v zaslaném potvrzení účasti.

 • Bezpečnost

  Učastníci jsou po dobu akce v prostorách ZČU pojištěni.

  Doba dozoru je rozšířena o 15 minut před a po konání (předání a převzetí dětí rodiči).

 • Upozornění

  Přítomnost rodičů je vítána na poslední den – slavnostní ceremoniál.

  Odesláním přihlášky nevzniká právní nárok na účast. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru účastníků.

Přihlašování na JuniorFEL a [JuniorFEL2]

Děkujeme za Váš zájem, přihlašování na rok 2019 bylo ukončeno.
Přihlášky na další ročník otevřeme nejpozději v lednu následujícího roku.

Fotogalerie