Obecné informace

 • Program je připraven pro jednotlivé dny vždy od 9:00 do 13:00 hodin
 • Místem konání jsou prostory Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni na Borských polích
 • Účastníci jsou po dobu akce v prostorách ZČU pojištěni proti úrazu
 • Průběh zajišťují pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaný dozor
 • Doba dozoru nad nezletilými je rozšířena o 15 minut před a po čase konání letní univerzity (předání a převzetí dětí rodiči)
 • Poslední den letní univerzity se koná ceremoniál s předáním absolventských diplomů, kde je přítomnost rodičů vítána.
Organizační řád  GDPR

JuniorFEL

 • Letní univerzita JuniorFEL má tradici již od roku 2007.
 • Je určena pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku.
 • Během týdne se účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika.
 • Prohlédnou si také laboratoře s unikátním vybavením, zhotoví si vlastní výrobky a některé si možná budou moci i odnést domů. Asi nejzajímavější ale bude, že si vyzkouší, jak vypadá studium na vysoké škole.
Rámcový program JuniorFEL

[JuniorFEL2]

 • Pokračování letní univerzity [JuniorFEL2] je určeno pro studenty středních škol s netechnickým zaměřením ve věku 16 – 19 let.
 • Jedná se o samostatnou sekci starších studentů, která má svůj vlastní odlišný program.
 • Studenti letní univerzity si během pěti dní vyzkouší měřit, testovat, zapojovat i programovat.
Rámcový program {JuniorFEL2]

Pořadatel

JuniorFEL a [JuniorFEL2] pořádá Fakulta elektrotechnická ZČU již od roku 2007. Originálním způsobem tak přibližuje dětem taje elektrotechniky a elektroniky.

Kontakt

Adresa
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická
Martina Nováková
Univerzitní 26
Plzeň, 306 14
Telefon
(+420) 377 634 011
E-mail
novakmar@fel.zcu.cz
JuniorFEL
junior@fel.zcu.cz