Obecné informace

 • Program je připraven pro jednotlivé dny vždy od 8:00 do 16:00 hodin.
 • Místem konání jsou prostory Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni na Borských polích.
 • V době polední pauzy je pro účastníky zajištěn teplý oběd v univerzitní menze.
 • Účastníci jsou po dobu akce v prostorách ZČU pojištěni proti úrazu.
 • Průběh zajišťují pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaný dozor.
 • Doba dozoru nad nezletilými je rozšířena o 15 minut před a po čase konání letní univerzity (předání a převzetí dětí rodiči).
 • Cena pro rok 2024 je stanovena na 1.200 Kč.
Organizační řád  GDPR

JuniorFEL

 • Letní univerzita JuniorFEL má tradici již od roku 2007.
 • Je určena pro žáky nebo studenty s malými nebo základními znalostmi fyziky a se zájmem o elektrotechniku, ve věku 10 - 18 let.
 • Během týdne se účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika.
 • Prohlédnou si také laboratoře s unikátním vybavením, zhotoví si vlastní výrobky a některé si možná budou moci i odnést domů. Asi nejzajímavější ale bude, že si vyzkouší, jak vypadá studium na vysoké škole.
Rámcový program JuniorFEL

Pořadatel

JuniorFEL a [JuniorFEL2] pořádá Fakulta elektrotechnická ZČU již od roku 2007. Originálním způsobem tak přibližuje dětem taje elektrotechniky a elektroniky.

Kontakt

Adresa
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická
Martina Nováková
Univerzitní 26
Plzeň, 306 14
Telefon
(+420) 377 634 011
E-mail
novakmar@fel.zcu.cz
JuniorFEL
junior@fel.zcu.cz